Levende indretning af byrum i Randers

I dette projekt ønsker vi at bidrage til at byens rum bliver indrettet med nye og spændende muligheder, der har har til formål at gøre byen mere attraktiv at opholde sig i. Det kan være i form af forskønnelse af veje og pladser, samt indretning af lege- og aktivitetspladser. Der er afsat 1,7 millioner kroner i 2017 til at igangsætte initativer, der kan forbedre byens rum. Der arbejdes bl.a. aktuelt på følgende projekter:

  • Forbedring af byrummet fra Randers Regnskov til bymidten
  • Alternativ brug af tomme butikslokaler
  • Nytænkning af driften af midtbyens butikker og forbedring af parkeringsforhold
  • Renovering og nytænkning af Slotscenteret

Ud over disse projekter arbejder vi løbende på at udvikle ideer til indretning af byrum og aktiviteter hvor byrummet udnyttes.

Har du ideer eller spørgsmål til fremtidens byrum i Randers. Kontakt Mette Bertelsen.

Yderligere information

Projekt- og byggemuligheder – Randers midtby

Udvikling af Randers by – 2013

Randers Midtby – Stabilisering og udvikling af Randers midtby, som det primære handels- og oplevelsescenter

Notat om parkering i Randers midtby