Idéen til Forum Randers er opstået på baggrund af et konkret projekt, ”Lysets By Randers”. I 2015 har en række forskellige interessegrupper og enkeltpersoner arbejdet sammen om projektet med henblik på udvikling og en senere realisering. De positive erfaringer fra dette samarbejde har født idéen om at skabe en uafhængig fælles platform, hvor ildsjæle, foreninger og interesseorganisationer kan mødes, for herunder at udvikle, koordinere og formidle projekter, idéer m.m.

Forum Randers er en uafhængig forening, der på frivillig basis skal bidrage til at koordinere og videreformidle information på tværs af private- og offentlige organisationer, institutioner, foreninger m.m. Hovedformålet er at arbejde på tværs af interesse og faglighed med inddragelse af relevante samarbejdsparter. Herved ønsker foreningen:

  • at skabe en fælles, uafhængig platform for enkeltpersoner, foreninger, institutioner, offentlige- og private organisationer og lignende, som bidrager til at styrke og udvikle Randers
  • at fremme dialog og samarbejde på tværs af fagligheder og interesser
  • at udvikle, koordinere og formidle idéer, projekter og initiativer
  • at hjælpe med at skaffe midler gennem puljer og fonde, eller formidle ressourcer gennem arbejdskraft og relevante kompetencer.

 

Om foreningen
Formål
Vedtægter
Kernefortælling
Bestyrelsen

This slideshow requires JavaScript.