Bestyrelsesmedlemmer i Forum Randers:

Henri Amsler, formand

Morten Arnesen, næstformand

Peder Poulsen, bestyrelsesmedlem

Mette Bernt, bestyrelsesmedlem

Jens Enevold Kristensen, bestyrelsesmedlem